Links

Gói và tính năng

STARTER
PRO
PRO-ADVANCED
A. THIẾT KẾ
Game Library
 1. 1.
  Game Vòng Quay
 1. 1.
  Game Vòng Quay
 2. 2.
  Game Mở Quà
 3. 3.
  Game Cào
 1. 1.
  Game Vòng Quay
 2. 2.
  Game Mở Quà
 3. 3.
  Game Cào
 4. 4.
  Game Quà Bay
 5. 5.
  Game Gắp Quà
 6. 6.
  Game Lắc
 7. 7.
  Game Lật Hình
 8. 8.
  Game Hứng Quà
 9. 9.
  Game Ghép
 10. 10.
  Game Rung
 11. 11.
  Game Quiz
 12. 12.
  Game Điểm Danh
Kịch bản
Trúng thưởng nhanh
Trúng thưởng nhanh
 • Trúng thưởng nhanh
 • Đua top
 • Kết hợp
Thiết kế landing page
 • Sử dụng Landingpage có sẵn của Woay đổi skin
 • Tùy chỉnh nhạc của game
 • Sử dụng Landingpage có sẵn của Woay đổi skin
 • Tùy chỉnh nhạc của game
 • Sử dụng Landingpage có sẵn của Woay đổi skin
 • Tùy chỉnh nhạc của game
B. CÀI ĐẶT
Tích hợp vào nền tảng
Landing Page
 • Website (nhúng)
 • Landing Page
 • Website (nhúng)
 • Landing Page
Xác thực người chơi
Form điền thông tin
 • Form điền thông tin
 • Facebook
 • Google
 • Zalo
 • Mã Chơi
 • Form điền thông tin
 • Facebook
 • Google
 • Zalo
 • Mã Chơi
Cấu hình Trường data thu thập
✔️
✔️
✔️
Cấu hình tên miền
✔️
✔️
✔️
Cấu hình lượt chơi của người chơi
Chơi (N) lần Nhập thông tin -> Chơi game
Chơi (N) lần Nhập thông tin -> Chơi game
Chơi (N) lần Nhập thông tin -> Chơi game
Hệ thống nhiệm vụ
 • Điểm danh
 • Check-in
 • Chia sẻ
 • Mời bạn bè
 • Trả lời câu hỏi
Thông báo trúng thưởng
Popup
Popup
Popup
C. QUẢN TRỊ
Cấu hình phần thưởng
Cấu hình trúng quà thật
Cấu hình trúng quà thật
 • Cấu hình trúng quà thật
 • Cấu hình chơi trúng điểm (Tích lũy điểm đua BXH)
Loại phần thưởng
 • Quà dạng Text
 • Quà dạng hình ảnh
 • Quà dạng Text
 • Quà dạng hình ảnh
 • Quà dạng Text
 • Quà dạng hình ảnh
Xem, lọc và xuất data trúng thưởng
✔️
✔️
✔️
Quản lí trao thưởng
✔️
✔️
Quản lí mã trúng thưởng
✔️
✔️
✔️
Phân quyền
Tài khoản đồng đội x20 (tài khoản phân loại: editor, báo cáo, admin...)
Tài khoản đồng đội x20 (tài khoản phân loại: editor, báo cáo, admin...)
Báo cáo
Người vào xem trang, thiết bị truy cập, lượt chơi
Người vào xem trang, thiết bị truy cập, lượt chơi
Người vào xem trang, thiết bị truy cập, lượt chơi
Lượt phát hành game
1
2
5
Lượt chơi
1000
2000
5000