Gói và tính năng

STARTERPROPRO-ADVANCED

A. THIẾT KẾ

Game Library

 1. Game Vòng Quay

 1. Game Vòng Quay

 2. Game Mở Quà

 3. Game Cào

 1. Game Vòng Quay

 2. Game Mở Quà

 3. Game Cào

 4. Game Quà Bay

 5. Game Gắp Quà

 6. Game Lắc

 7. Game Lật Hình

 8. Game Hứng Quà

 9. Game Ghép

 10. Game Rung

 11. Game Quiz

 12. Game Điểm Danh

Kịch bản

Trúng thưởng nhanh

Trúng thưởng nhanh

 • Trúng thưởng nhanh

 • Đua top

 • Kết hợp

Thiết kế landing page

 • Sử dụng Landingpage có sẵn của Woay đổi skin

 • Tùy chỉnh nhạc của game

 • Sử dụng Landingpage có sẵn của Woay đổi skin

 • Tùy chỉnh nhạc của game

 • Sử dụng Landingpage có sẵn của Woay đổi skin

 • Tùy chỉnh nhạc của game

B. CÀI ĐẶT

Tích hợp vào nền tảng

Landing Page

 • Website (nhúng)

 • Landing Page

 • Website (nhúng)

 • Landing Page

Xác thực người chơi

Form điền thông tin

 • Form điền thông tin

 • Facebook

 • Google

 • Zalo

 • Mã Chơi

 • Form điền thông tin

 • Facebook

 • Google

 • Zalo

 • Mã Chơi

Cấu hình Trường data thu thập

✔️

✔️

✔️

Cấu hình tên miền

✔️

✔️

✔️

Cấu hình lượt chơi của người chơi

Chơi (N) lần Nhập thông tin -> Chơi game

Chơi (N) lần Nhập thông tin -> Chơi game

Chơi (N) lần Nhập thông tin -> Chơi game

Hệ thống nhiệm vụ

 • Điểm danh

 • Check-in

 • Chia sẻ

 • Mời bạn bè

 • Trả lời câu hỏi

Thông báo trúng thưởng

Popup

Popup

Popup

C. QUẢN TRỊ

Cấu hình phần thưởng

Cấu hình trúng quà thật

Cấu hình trúng quà thật

 • Cấu hình trúng quà thật

 • Cấu hình chơi trúng điểm (Tích lũy điểm đua BXH)

Loại phần thưởng

 • Quà dạng Text

 • Quà dạng hình ảnh

 • Quà dạng Text

 • Quà dạng hình ảnh

 • Quà dạng Text

 • Quà dạng hình ảnh

Xem, lọc và xuất data trúng thưởng

✔️

✔️

✔️

Quản lí trao thưởng

✔️

✔️

Quản lí mã trúng thưởng

✔️

✔️

✔️

Phân quyền

Tài khoản đồng đội x20 (tài khoản phân loại: editor, báo cáo, admin...)

Tài khoản đồng đội x20 (tài khoản phân loại: editor, báo cáo, admin...)

Báo cáo

Người vào xem trang, thiết bị truy cập, lượt chơi

Người vào xem trang, thiết bị truy cập, lượt chơi

Người vào xem trang, thiết bị truy cập, lượt chơi

Lượt phát hành game

1

2

5

Lượt chơi

1000

2000

5000

Last updated