Game Cào

1. Giới thiệu chung

  • Thuộc tính: Game xác suất.

  • Cách chơi: Cào lớp tuyết và nhận một phần thưởng xuất hiện ngẫu nhiên.

  • Gói sử dụng: PRO, PRO-ADVANCED.

2. Hướng dẫn thiết kế

Bước 1: Chọn mục Thiết kế

Tại giao diện chính, chọn mục Thiết kế.

Bước 2: Chỉnh sửa các thành phần trên game

Click "Chọn ảnh" để tải lên thiết kế Ảnh mặt lưng (hình ảnh trước khi cào) theo kích thước quy định hoặc dùng hình ảnh có sẵn.

Có 2 cách để bạn thiết kế Hình ảnh phần thưởng (sau khi cào): - Thiết kế trực tiếp trên hệ thống (Sử dụng chữ) - Tự thiết kế và tải lên thiết kế (Sử dụng ảnh)

[1] Click vào phần quà bạn cần thay đổi thiết kế hoặc chỉnh sửa nội dung.

[2] Click "Sử dụng chữ" và thay đổi Nội dung tên phần quà. - Màu nền: Chọn màu sắc cho nền phần quà. - Màu chữ: Chọn màu chữ cho phần quà.

[3] Điều chỉnh kích thước và xoay chữ. - Điều chỉnh kích thước: kéo thả thanh Kích thước để tăng giảm kích cỡ chữ của phần quà. - Xoay chữ: kéo thả thanh Xoay hoặc chọn các nút -180, -90, 0, +90, +180 để điều xoay chữ sao cho phù hợp.

[4] - Bạn cũng có thể làm chúng hiển thị lại sau khi đã bị xóa đi bằng cách click "Reset". - Sau khi đã thiết lập hoàn thiện các thiết kế, click "Lưu lại" để hoàn tất.

3. Các bước tiếp theo để hoàn thiện game

Tham khảo thêm các tính năng khác để hoàn tất thiết lập game

4. Câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp về chủ đề "Thiết kế" xem tại đây.

Last updated