Game Flipcard

Lợi ích: Tùy biến hình ảnh minigame theo quy cách dành riêng cho mini game đang sử dụng.

Bước 1: Chọn Thiết kế

Chọn "Thiết kế" ở góc trái màn hình.

Bước 2: Chỉnh sửa thiết kế phần thưởng

[1] Chọn "Thay đổi": để thay đổi số cột, số dòng. Số cặp thẻ sẽ thay đổi ở Danh sách cặp thẻ bên dưới [2] Click "Chọn ảnh": để tải ảnh mặt sau của thẻ bài lên [3] Chỉnh sửa thời gian (số giây) người chơi chơi một ván game

Tại Danh sách cặp thẻ, chọn dấu "+" để thêm số lượng cặp thẻ hoặc thêm thiết kế của bạn

Để thay đổi thiết kế, hình ảnh hoặc chỉnh sửa nội dung

[1] Chọn Thẻ bài bạn cần thay đổi thiết kế, hoặc chỉnh sửa nội dung [2] Chọn thẻ Sử dụng ảnh và ấn Đổi ảnh để tải lên hình ảnh của bạn

Bước 3: Lưu lại

Sau khi đã hoàn tất thiết kế, nhấn Lưu lại để hoàn tất

Last updated