Phân quyền

Lợi ích: Thiết lập nhiều phân quyền cho từng game (quản trị viên, thiết kế, chăm sóc khách hàng). Hạn chế gian lận từ cấp dưới. Hạn chế lỗi vận hành.

Bước 1: Chọn mục Phân quyền

Chọn mục Phân quyền ở góc bên trái màn hình.

Chọn Tạo Link Phân Quyền ở góc phải trên màn hình. Chọn phân quyền muốn chia sẻ và điền tên người/tên bộ phận nhận được link chia sẻ.

[1] Chọn phân quyền muốn chia sẻ

Mô tả các phân quyền

Tên phân quyền

Tính năng & Mục đích sử dụng

Quản lý trúng thưởng và trao quà

Nhóm tính năng phục vụ cho việc Chăm sóc khách hàng (quản lý trúng thưởng và trao quà)

 • Kiểm tra thông tin phần thưởng khách đã trúng

 • Kiểm tra khách đã nhận quà chưa

 • Tìm kiếm nhanh thông tin trúng thưởng

Mỗi chi nhánh có thể tạo mỗi phân quyền để dễ quản lý & đối soát sau kết thúc. Chi tiết

Thiết kế game

Thay đổi thiết kế game

 • Chỉnh sửa mẫu thiết kế

 • Chỉnh sửa hình ảnh game

Quản trị viên (Toàn quyền)

Toàn quyền quản trị đối với game đã tạo:

 • Cấu hình landing page

 • Cấu hình kịch bản chơi

 • Cấu hình email gửi trúng thưởng

 • Quản lý mã trúng thưởng, mã dự thưởng

 • Quản lý thông tin hoạt động từng cửa hàng. Chi tiết

 • v.v...

[2] Tên người được chia sẻ

Sau khi chọn phân quyền muốn chia sẻ, bạn điền tên người được chia sẻ vào đây và nhấn "XÁC NHẬN". Hệ thống sẽ xuất link phân quyền như đã thiết lập [hình mô tả bên dưới]

 • Để copy phân quyền: nhấn nút tại vị trí số [1]

 • Để cập nhật tên người được phân quyền: nhấn nút tại vị trí số [2]

 • Để xóa phân quyền: nhấn nút tại vị trí số [3]

Gửi link phân quyền và password đã tạo cho người được phân quyền.

Cách hoạt động của người được phân quyền:

 • Bước 1: Truy cập link được gửi từ Quản trị viên.

 • Bước 2: Nhập password.

 • Bước 3: Sử dụng các tính năng theo mô tả phân quyền bên trên.

Lưu ý: Vì lý do an toàn & bảo mật dữ liệu, vui lòng không tải lại (reload / refresh / F5) trong quá trình sử dụng Link phân quyền. Giả sử bạn đã tải lại trang thì vui lòng quay lại Bước 1: Nhấp vào link được gửi từ Quản trị viên.

Last updated