Thiết lập chung

  • Quản lý các tính năng tổng quan của game: tên chương trình, trường data thu thập, phát hành game...

  • Các thông tin cơ bản về chương trình sẽ được chỉnh sửa tại đây.

1. Chọn mục Thiết lập chung

Tại giao diện chính, chọn mục Thiết lập chung.

2. Thông tin

[1] Phát hành: - Chạy chính thức: Chế độ phát hành game chính thức, kết quả người chơi trúng thưởng sẽ được công nhận và đúng theo kịch bản đã cài đặt. - Chạy thử nghiệm: Chế độ thử nghiệm game, dùng để người tạo game thử nghiệm các tính năng, xem thiết kế. Kết quả chơi game sẽ không được công nhận và hình thức chống spam sẽ không hoạt động. - Tắt game: Chế độ tắt game trên landing page, người chơi sẽ không thể truy cập vào game theo link game đã chia sẻ trước đó được nữa. Lưu ý: Khi game đang chạy thử nghiệm và bạn tắt game, user đã truy cập trước đó vẫn còn trên link game thì khi chơi game data sẽ đổ về thử nghiệm.

[2] Tên chương trình: Điền tên chương trinh mingame mà bạn đang tạo. Tên chương trình sẽ được thể hiện ở thanh tab trên trình duyệt

[3] Woay Page: Link game của bạn khi chạy game dưới dạng một landing page. Click nút mũi tên để đưa đến trang game bạn đang tạo.

[4] Tên miền: - Là tên miền khi bạn tích hợp minigame (có thể dùng link game ở Woay page nếu bạn không có tên miền) - Để minigame chạy ở tên miền của bạn thì các bước như sau: click vào biểu tượng hình răng cưa và thực hiện các bước tiếp theo để Cấu hình tên miền. Lưu ý: Game đã cấu hình tên miền khi Tắt game thì lưu ý gỡ tên miền ra, đảm bảo khi tên miền truy cập vào sẽ không thấy game cũng như trường hợp user bị lưu cookies.

3. Cấu hình

Là các thông tin của game bạn đã chọn tại bước Tạo mới minigame.

4. Data thu thập

Bạn có thể thu thập thông tin người chơi bằng cách yêu cầu người chơi điền thông tin trước khi chơi.

[1] Tên trường: Là tiêu đề sẽ hiện ra trên form thông tin người chơi cần điền - Để thay đổi trường dữ liệu, click vào ô ở cột 1 và điền thông tin cần chỉnh sửa. - Ví dụ: Bạn cần người chơi điền "Họ và Tên", nhưng ở Trường dữ liệu bạn có thể ghi là "Tên thật của bạn là gì vậy?"

[2] Kiểu dữ liệu: Bạn có thể chọn kiểu dữ liệu có sẵn hoặc tùy chọn: - Có sẵn: là những dữ liệu có sẵn mà hệ thống cung cấp cho bạn như trường họ và tên, số điện thoại, email, CMND, địa chỉ, tỉnh/ thành phố, quận/ huyện... - Tùy chọn: là những dữ liệu bạn có thể cấu hình, chỉnh sửa theo ý thích của bạn.

[3] Trường thông tin: - Nếu bạn chọn Kiểu dữ liệu là có sẵn: Trường thông tin ở đây sẽ hiển thị là các mục dữ liệu hệ thống có sẵn. - Nếu bạn chọn Kiểu dữ liệu là tùy chọn: ở đây bạn có thể chọn Kiểu chữ hoặc Kiểu lựa chọn: + Kiểu chữ: người chơi sẽ điền form thông tin bằng cách nhập nội dung bằng văn bản + Kiểu lựa chọn: người chơi sẽ điền form thông tin bằng cách nhấn vào câu trả lời và lựa chọn đáp án mình đã cung cấp sẵn.

[4] Bắt buộc: Click nút để chọn bật/ tắt bắt buộc với những trường thông tin mà bạn cần người chơi bắt buộc phải nhập, hoặc không bắt buộc nhập.

[5] Xóa trường dữ liệu: Click dấu "-" để xóa các trường thông tin bạn nhập sai, hoặc không muốn xuất hiện trên form thông tin mà người chơi cần điền.

[6] Thêm trường: Click vào đây để thêm trường thông tin dữ liệu mà bạn cần người chơi cung cấp, điền form thông tin.

[7] Sau khi đã thiết lập hoàn thiện các thiết kế, click "Lưu lại" để hoàn tất.

5. Câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp về chủ đề "Thiết lập chung" xem tại đây

Last updated