Giới thiệu

App.woay.vn là công cụ để thiết kế, cài đặt và quản trị hoạt động tương tác với người tiêu dùng dưới hình thức game, cho các hoạt động tiếp thị - truyền thông thường xuyên/ định kỳ của doanh nghiệp.

Tại đây bạn có thể dễ dàng thao tác, tạo mới một minigame, quản trị và tối ưu nguồn lực trong việc vận hành chiến dịch, quản trị người chơi, quản trị phần thưởng, báo cáo real-time hiệu quả chiến dịch.

Last updated