Links

Tích hợp Haravan trên kho ứng dụng của Woay

Bạn cần phải có website Haravan từ trước

Bước 1:

Sau khi đăng nhập tài khoản, chọn mục Kho ứng dụng và chọn Tích hợp ngay
Sau khi chọn Tích hợp ngay, bạn sẽ được chuyển đến giao diện như màn hình ở bước 2

Bước 2:

Click "Đồng ý" để tích hợp ngay.

Bước 3:

Chờ đợi trong giây lát để hệ thống tự cài đặt hoàn tất. Sau khi cài đặt thành công, bạn sẽ thấy giao diện như màn hình bên dưới.