Thay đổi thông tin đăng ký

Dùng để thay đổi tên, số điện thoại và email của bạn.

Bước 1: Mở trang quản lý tài khoản

Nhấn vào icon ở góc trên bên phải màn hình, chọn Tài khoản của bạn để mở trang quản lý tài khoản.

Bước 2: Thay đổi thông tin

Bước 3: Hoàn tất

Nhấn nút Lưu lại ở góc dưới bên phải để hoàn tất thay đổi thông tin.

Last updated