Tính năng tích hợp Haravan

Lưu ý: Section này chỉ hiển thị khi bạn đã cài Haravan từ Kho ứng dụng của Woay và chọn Game với hình thức hiển thị là Popup trên website Haravan

Bước 1: Cấu hình tích hợp Haravan

Chọn Tích hợp Haravan ở góc trái màn hình để chỉnh sửa các thông tin

Bước 2: Thông tin tại Tích hợp Haravan

Nhấp chọn tab bên dưới để xem hướng dẫn mà bạn muốn.

Bạn có thể điều chỉnh các thông tin sau:

  • Thời gian đếm ngược: Sau bao nhiêu giây truy cập vào trang web thì popup game sẽ xuất hiện.

  • Vị trí hiển thị mã trúng thưởng: Top (trên) hay Bottom (dưới).

  • Hiển thị mã trúng thưởng: Số phút hiển thị kết quả người chơi trên website.

  • Không hiện lại trong: Popup sẽ không hiển thị cho cùng một người dùng trong vòng bao lâu. (Khoảng cách về thời gian giữa 2 lần hiển thị popup cho cùng một người dùng là mấy ngày).

  • Reset cookies: Ấn nút này trước khi nhấn xem thử (nếu cần).

Bước 3: Lưu lại

Sau khi đã thiết lập Tích hợp Haravan xong, nhấn nút "Lưu lại" để hoàn tất lưu lại các thiết lập.

Last updated