Links

Tính năng tích hợp Haravan

Lưu ý: Section này chỉ hiển thị khi bạn đã cài Haravan từ Kho ứng dụng của Woay và chọn Game với hình thức hiển thị là Popup trên website Haravan

Bước 1: Cấu hình tích hợp Haravan

Chọn Tích hợp Haravan ở góc trái màn hình để chỉnh sửa các thông tin

Bước 2: Thông tin tại Tích hợp Haravan

Nhấp chọn tab bên dưới để xem hướng dẫn mà bạn muốn.
Cấu hình chung
Cấu hình giao diện
Nút bấm
Âm thanh
Link hiển thị popup
Bạn có thể điều chỉnh các thông tin sau:
 • Thời gian đếm ngược: Sau bao nhiêu giây truy cập vào trang web thì popup game sẽ xuất hiện.
 • Vị trí hiển thị mã trúng thưởng: Top (trên) hay Bottom (dưới).
 • Hiển thị mã trúng thưởng: Số phút hiển thị kết quả người chơi trên website.
 • Không hiện lại trong: Popup sẽ không hiển thị cho cùng một người dùng trong vòng bao lâu. (Khoảng cách về thời gian giữa 2 lần hiển thị popup cho cùng một người dùng là mấy ngày).
 • Reset cookies: Ấn nút này trước khi nhấn xem thử (nếu cần).
Trường thông tin
Ảnh mẫu
Mô tả/ quy cách
Logo
Click vào mục này để upload Logo của bạn
Màu nền
Click để chọn màu hoặc nhập mã màu cho màu nền của popup
Tiêu đề
trúng thưởng
Nhập tiêu đề chúc mừng trúng thưởng
Điều kiện áp dụng
Nhập nội dung ghi chú trúng thưởng cho người chơi
Màu nền và màu chữ countdown bar
Chọn màu nền và màu chữ thanh hiển thị mã trúng thưởng của người chơi
Bạn có thể thay đổi:
 • Nội dung của nút bấm
 • Màu chữ hiển thị trên nút bấm
 • Màu nền của nút bấm
Lựa chọn những âm thanh sẵn có, thêm âm thanh của bạn hoặc tắt âm thanh.
 • Chọn Không hiển thị nếu bạn muốn tạm tắt popup, không hiển thị trên website.
 • Chọn Tất cả trang nếu bạn muốn người chơi thấy popup khi chọn bất kỳ thành phần/ phân trang nào của website.
 • Chọn Link cố định nếu bạn muốn popup chỉ hiển thị tại một thành phần/ phân trang mà bạn chỉ định. Bạn cần phải cài đặt một phân trang của bạn và chọn nút Cài đặt Link.

Bước 3: Lưu lại

Sau khi đã thiết lập Tích hợp Haravan xong, nhấn nút "Lưu lại" để hoàn tất lưu lại các thiết lập.