Game Mở Quà

1. Giới thiệu chung

  • Thuộc tính: Game xác suất.

  • Cách chơi: Bấm vào nút "Chơi ngay" để hệ thống chọn ngẫu nhiên một phần quà và xác nhận mở phần quà để được nhận thưởng.

  • Gói sử dụng: PRO, PRO-ADVANCED.

2. Hướng dẫn thiết kế

Bước 1: Chọn mục Thiết kế

Tại giao diện chính, chọn mục Thiết kế.

Bước 2: Chỉnh sửa các thành phần trên game

[1] Click "Chọn ảnh" để tải lên thiết kế Ảnh mặt lưng (hình ảnh trước khi mở) theo kích thước quy định hoặc dùng hình ảnh có sẵn. [2] Click "Thay đổi" để tùy chọn bố cục hiển thị của hộp quà.

Có 2 cách để bạn thiết kế Hình ảnh phần thưởng (sau khi mở): - Thiết kế trực tiếp trên hệ thống (Sử dụng chữ) - Tự thiết kế và tải lên thiết kế (Sử dụng ảnh)

[1] Click vào phần quà bạn cần thay đổi thiết kế hoặc chỉnh sửa nội dung.

[2] Click "Sử dụng chữ" và thay đổi Nội dung tên phần quà. - Màu nền: Chọn màu sắc cho nền phần quà. - Màu chữ: Chọn màu chữ cho phần quà.

[3] Điều chỉnh kích thước và xoay chữ. - Điều chỉnh kích thước: kéo thả thanh Kích thước để tăng giảm kích cỡ chữ của phần quà. - Xoay chữ: kéo thả thanh Xoay hoặc chọn các nút -180, -90, 0, +90, +180 để điều xoay chữ sao cho phù hợp.

[4] Sau khi đã thiết lập hoàn thiện các thiết kế, click "Lưu lại" để hoàn tất.

3. Các bước tiếp theo để hoàn thiện game

Tham khảo thêm các tính năng khác để hoàn tất thiết lập game

4. Câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp về chủ đề "Thiết kế" xem tại đây.

Last updated