Links
Comment on page

Mã trúng thưởng

Nơi quản lý mã trúng thưởng, tạo hoặc nhập mã trúng thưởng để quản lý theo cấu trúc riêng của bạn
***Lưu ý: Chỉ hiển thị khi ở thao tác Tạo mới minigame bạn lựa chọn Quản lý mã nhận thưởng Có quản lý.

1. Chọn mục Mã trúng thưởng

Tại giao diện chính, chọn mục "Mã trúng thưởng"

2. Tạo mã hoặc Nhập mã

  • Cách 1: Tạo mã - Tạo mã theo cấu trúc mình muốn.
  • Cách 2: Nhập mã - Bạn có sẵn mã & muốn upload lên hệ thống.
Tạo mã
Nhập mã
Đối với phương thức quản lí mã trúng thưởng này, mỗi phần thưởng sẽ có mã riêng biệt, tránh người chơi gian lận.
Bước 1: Click "Tạo mã".
Bước 2: Điền các thông tin yêu cầu của mã trúng thưởng [1] Chọn vật phẩm mà cho mã trúng thưởng bạn muốn tạo. [2] Nhập số lượng mã tương ứng. [3] Nhập tiền tố (đoạn kí tự ở đầu mã trúng thưởng). [4] Tùy chỉnh mã trúng thưởng theo ý muốn. [5] Nhập số lượng kí tự của mã trúng thưởng. [6] Ví dụ về mã trúng thưởng sau khi tạo. [7] Sau khi đã hoàn tất tạo mã, bấm "Xác nhận". Hệ thống sẽ xuất ra loạt mã theo đúng định dạng yêu cầu.
***Ví dụ: Bạn cần tạo 10 mã cho vật phẩm Voucher 20% độ dài 9 ký tự và yêu cầu phải có đoạn tiền tố MACHOI và các ký tự phía sau là ký tự in hoa + ký tự số thì bạn sẽ nhập như ảnh bên dưới.
Đối với phương thức quản lí mã trúng thưởng này, người chơi sẽ trúng mã trong danh sách mà bạn upload lên hệ thống.
Bước 1: Click "Nhập mã".
Bước 2: Nhập mã trúng thưởng [1] Click "Tải Tập tin mẫu" để xem quy cách nhập mã. Chỉnh sửa (hoặc nhập mã) vào file vừa tải theo định dạng của tập tin mẫu. [2] Click "Chọn tập tin" để tải lên tập tin mà bạn vừa chỉnh sửa/nhập mã. [3] Click "Chọn vật phẩm" ứng với Tập tin mã đã tạo. Nếu game cho phép trùng mã trúng thưởng, bạn tick vào "Cho phép trùng lặp code". [4] Click "Xác nhận" để hoàn tất.
***Lưu ý: - Không xóa chữ Code trong Tập tin mẫu. - Giới hạn số lượng mã của mỗi file: 2000 mã/ lần. - Đối với vật phẩm có số lượng mã trúng thưởng lớn, có thể nhập mã nhiều lần cho vật phẩm đó. - Sau khi nhập mã, Woay sẽ gửi cho bạn một mail thông báo chi tiết.
***Lưu ý: Bạn nên nhập mã sau khi đã hoàn thành cài đặt game và có thể chạy chương trình chính thức - để tránh thất thoát mã trúng thưởng. Hoặc bạn có thể tạo một số lượng mã vừa đủ trong giai đoạn chạy thử.