Thiết lập chung

Lợi ích: Quản lý các tính năng tổng quan của game như: Cài đặt kịch bản, Cài đặt các thông tin muốn thu thập, Tích hợp, ...

Bước 1: Thiết lập chung

Chọn, chỉnh sửa, điền thêm các thông tin cơ bản tại mục Thiết lập chung.

 • Tên chương trình: Điền tên chương trình mini game của bạn.

 • Phát hành:

  • Chạy chính thức: Chế độ phát hành game chính thức, người chơi đã có thể vào chơi.

  • Chạy thử nghiệm: Chế độ phát hành game để người tạo game thử nghiệm các tính năng đã thiết lập.

  • Tắt game: Ngừng phát hành game khi chương trình đã chạy xong. Game bị khóa lại, người chơi không truy cập được.

Bước 2: Dữ liệu

Bạn có thể thu thập thông tin người chơi bằng cách yêu cầu người chơi điền thông tin trước khi chơi. Tính năng này được thiết lập tại mục Data thu thập.

 1. Chọn những thông tin bạn cần thu thập từ người chơi trong danh sách Data thu thập.

 2. Bật nút Bắt buộc tương ứng với thông tin mà bạn muốn người chơi phải cung cấp.

Ngoài ra, bạn cũng có thể bổ sung thêm những trường thông tin khác tại mục Data mở rộng.

 1. Nhấn nút màu cam tại mục Data Mở Rộng để làm xuất hiện hộp thoại như hình.

 2. Chọn Data bất kỳ trong danh sách hiển thị.

 3. Đổi tên trường thông tin.

 4. Chọn loại dữ liệu nhập vào là "Chữ"

 5. Bật nút Bắt buộc tương ứng với thông tin mà bạn muốn người chơi phải cung cấp.

Bước 3: Nhấn "Lưu lại" để hoàn tất cài đặt

Sau khi nhấn Lưu lại nếu bạn thấy thông báo "Cập nhật thành công" tức là đã lưu lại thành công rồi đó.

Last updated