2. Tạo game kịch bản Sau khi mua hàng trên website Haravan

Bước 1: Tạo game

1. Chọn Hình thức hiển thị

Tại mục Hình thức hiển thị, chọn mục Sau khi mua hàng trên website Haravan

2. Cấu hình chơi game

Tại mục Cấu hình chơi game bằng Đơn hàng Haravan, chọn các thông số như kịch bản bạn mong muốn.

  • Thời gian mua hàng:

    + Mọi thời gian: Người chơi mua hàng trong thời gian game đang chạy chính thức thì đều sẽ được tham gia chơi game + Có giới hạn: Người chơi chỉ được chơi game khi mua hàng trong khung thời gian được bạn setup sẵn.

  • Giá trị đơn hàng tối thiểu: + Nếu bạn muốn người chơi phải mua đơn hàng tối thiểu bao nhiêu mới được chơi game thì sẽ điền vào đây con số giá trị đơn hàng tối thiểu + Nếu bạn không ràng buộc giá trị đơn hàng tối thiểu thì để con số là 0.

  • Trạng thái thanh toán: + Chọn Mọi đơn hàng: nếu bạn muốn người chơi khi đặt hàng thành công là sẽ được chơi game. + Chọn Đơn hàng đã thanh toán đủ: nếu bạn muốn người chơi phải thanh toán đơn hàng thành công thì mới được chơi game (thanh toán COD sẽ không được chơi game).

  • Cách tính lượt chơi: + Chọn Không tích lũy khi bạn muốn mọi đơn hàng vượt quá Giá trị tối thiểu đều có số lượt chơi bằng nhau. + Chọn Tích lũy khi bạn muốn cộng dồn lượt của người chơi khi họ có đơn hàng gấp 2,3,4.... giá trị đơn hàng tối thiểu.

3. Chọn Quản lý mã nhận thưởng

Tại mục Quản lý mã nhận thưởng, bạn có thể lựa chọn các hình thức mà mình mong muốn.

4. Chọn Số lượt chơi ban đầu

Tại mục Khác, bạn có thể cấu hình số lượt chơi mà bạn mong muốn người chơi sẽ nhận được khi tham gia vào game.

5. Tạo game

Sau khi đã hoàn tất cấu hình chi tiết kịch bản, nhấn nút Tạo Game để lưu thiết lập và bắt đầu cài đặt game.

Bước 2: Cài đặt game

Để cài đặt nâng cao, click chọn tab để xem hướng dẫn mà bạn muốn.

Last updated