Kiểm tra tổng lượt quay

Hiện tại tổng lượt quay mình vào mục Trúng Thưởng theo dữ liệu user để xem nhé!

Do hiện tại tính năng này chưa cập nhật nên khi nào hoàn thiện WOAY sẽ thông báo đến các bạn nhé!

Last updated