Game Điểm Danh

1. Giới thiệu chung

 • Thuộc tính: Game kỹ năng.

 • Cách chơi: Người chơi đăng nhập vào game mỗi ngày để điểm danh, điểm danh đạt mốc sẽ nhận được một phần quà.

 • Gói sử dụng: PRO-ADVANCED.

2. Hướng dẫn thiết kế

Bước 1: Chọn mục Thiết kế

Tại giao diện chính, chọn mục Thiết kế.

Bước 2: Upload các hình ảnh lên game

 • Click "Chọn ảnh" để upload hình ảnh theo kích thước và dung lượng khuyến nghị

 • Click "Lưu lại" sau khi hoàn tất upload hình ảnh.

Bước 3: Thiết lập số ngày cần điểm danh và Nội dung nhắc nhở

Lưu ý:

 • Chuỗi ngày điểm danh tối thiểu là 4, tối đa là 30.

 • Được chỉnh sửa chuỗi ngày điểm danh trong thời gian diễn ra chương trình.

 • Số ngày còn lại được đếm trong game = Ngày cuối - Ngày hiện tại - 1.

Sau khi hoàn tất thiết lập, click "Lưu lại".

3. Cài đặt Woay Page

Bước 1: Chọn mục Woay Page

Tại giao diện chính, chọn mục "Woay Page".

Bước 2: Chỉnh sửa các thông tin tại Woay Page

Tải lên các thiết kế của bạn cho các thành phần của game theo kích thước quy định.

 • Logo: Logo của bạn, thể hiện trên Landing page.

 • Banner trên: Thường dùng để hiển thị nội dung chương trình.

 • Banner dưới: Thường dùng để quảng cáo chương trình.

 • Hình nền chính: Hình nền thể hiện ở mobile và chính giữa ở bản desktop.

 • Hình nền bên trái và hình nền bên phải: Hình ảnh 2 bên hông ở bản desktop.

Bước 3: Hoàn tất thiết lập

Sau khi đã thiết lập hoàn thiện các thông tin, click "Lưu lại" để hoàn tất.

4. Các bước tiếp theo để hoàn thiện game

Tham khảo thêm các tính năng khác để hoàn tất thiết lập game:

Last updated