Links
Comment on page

Game Điểm Danh

1. Giới thiệu chung

 • Thuộc tính: Game kỹ năng.
 • Cách chơi: Người chơi đăng nhập vào game mỗi ngày để điểm danh, điểm danh đạt mốc sẽ nhận được một phần quà.
 • Gói sử dụng: PRO-ADVANCED.

2. Hướng dẫn thiết kế

Bước 1: Chọn mục Thiết kế

Tại giao diện chính, chọn mục Thiết kế.

Bước 2: Upload các hình ảnh lên game

 • Click "Chọn ảnh" để upload hình ảnh theo kích thước và dung lượng khuyến nghị
 • Click "Lưu lại" sau khi hoàn tất upload hình ảnh.
Các hình ảnh tương ứng thể hiện trên game

Bước 3: Thiết lập số ngày cần điểm danh và Nội dung nhắc nhở

Lưu ý:
 • Chuỗi ngày điểm danh tối thiểu là 4, tối đa là 30.
 • Được chỉnh sửa chuỗi ngày điểm danh trong thời gian diễn ra chương trình.
 • Số ngày còn lại được đếm trong game = Ngày cuối - Ngày hiện tại - 1.
Sau khi hoàn tất thiết lập, click "Lưu lại".

3. Cài đặt Woay Page

Bước 1: Chọn mục Woay Page

Tại giao diện chính, chọn mục "Woay Page".

Bước 2: Chỉnh sửa các thông tin tại Woay Page

Hình ảnh
Nút bấm
Nội dung
Âm thanh
Tải lên các thiết kế của bạn cho các thành phần của game theo kích thước quy định.
 • Logo: Logo của bạn, thể hiện trên Landing page.
 • Banner trên: Thường dùng để hiển thị nội dung chương trình.
 • Banner dưới: Thường dùng để quảng cáo chương trình.
 • Hình nền chính: Hình nền thể hiện ở mobile và chính giữa ở bản desktop.
 • Hình nền bên trái và hình nền bên phải: Hình ảnh 2 bên hông ở bản desktop.
Điều chỉnh chữ trên nút bấm, màu chữ trên nút bấm và màu nền nút bấm
 • Điểm danh: Xuất hiện khi người chơi vào điểm danh hàng ngày.
 • Điểm danh nhận thưởng: Xuất hiện ở mốc ngày cuối, người chơi điểm danh cột mốc này sẽ nhận quà.
 • Nút đã điểm danh: Xuất hiện sau khi người chơi hoàn thành điểm danh hằng ngày.
 • Nút Inbox: Xuất hiện trên popup trúng thưởng. Bạn có thể liên kết link cho nút bấm.
 • Nút Mua hàng: Xuất hiện trên popup trúng thưởng. Bạn có thể liên kết link cho nút bấm.
Hướng dẫn tham gia
Điền thông tin nội dung thể lệ chương trình
Điều kiện áp dụng
Điền thông tin điều kiện áp dụng hoặc hướng dẫn mua hàng
Tiêu đề Popup nhập thông tin
Hiệu chỉnh nội dung tiêu để phiếu thông tin người chơi điền
Lưu ý Popup nhập thông tin
Hiệu chỉnh nội dung lưu ý phiếu thông tin người chơi điền
Tiêu đề Popup trúng thưởng
Hiệu chỉnh nội dung chúc mừng trúng thưởng trên popup
Lưu ý Popup trúng thưởng
Hiệu chỉnh nội dung hướng dẫn hoặc thời hạn sử dụng mã,... trên popup
Cho phép bạn setup âm thanh cho minigame.
Bạn có thể lựa chọn những âm thanh sẵn có, tải lên âm thanh của bạn hoặc tắt âm thanh.

Bước 3: Hoàn tất thiết lập

Sau khi đã thiết lập hoàn thiện các thông tin, click "Lưu lại" để hoàn tất.

4. Các bước tiếp theo để hoàn thiện game

Tham khảo thêm các tính năng khác để hoàn tất thiết lập game: