Mã chơi

Nơi quản lý và tạo/nhập mã chơi, người chơi khi tham gia chương trình phải có mã chơi

***Lưu ý: Chỉ hiển thị khi ở thao tác Tạo mới minigame bạn lựa chọn Hình thức xác thực người chơi: Có xác thực Phương thức xác thực: Đăng nhập bằng mã chơi.

1. Chọn mục Mã chơi

Tại giao diện chính, chọn "Mã chơi"

2. Tạo mã hoặc Nhập mã

  • Cách 1: Tạo mã - Tạo mã theo cấu trúc mình muốn.

  • Cách 2: Nhập mã - Bạn có sẵn mã & muốn upload lên hệ thống.

Bước 1: Click "Tạo mã".

Bước 2: Điền các thông tin yêu cầu của mã chơi [1] Nhập số lượng mã tương ứng. [2] Nhập tiền tố (đoạn kí tự ở đầu mã chơi). [3] Tùy chỉnh mã chơi theo ý muốn. [4] Nhập số lượng kí tự của mã chơi. [5] Ví dụ về mã chơi sau khi tạo. [6] Sau khi đã hoàn tất tạo mã, bấm "Xác nhận". Hệ thống sẽ xuất ra loạt mã theo đúng định dạng yêu cầu.

***Ví dụ: Bạn cần tạo 20 mã chơi với độ dài là 12 ký tự, yêu cầu có đầu tiền tố là GAME và các ký tự phía sau là ký tự in hoa + ký tự số thì bạn sẽ nhập như ảnh bên dưới.

Last updated