2.1 Tạo game kịch bản Popup trên website Sapo

Bước 1:

Tại khu vực Hình thức hiển thị, chọn mục Popup trên website Sapo

Bước 2:

Tại khu vực Hình thức xác thực người chơi, bạn chọn một kịch bản mà mình mong muốn

  • Nếu chọn Có xác thực người chơi: người chơi sẽ cần mật khẩu để đăng nhập và chơi game

  • Nếu chọn Không xác thực người chơi: bạn có thể chọn thêm Hình thức chống spam mà mình mong muốn

+ Kiểm tra trùng số điện thoại: Mỗi số điện thoại chỉ chơi được một lần + Kiểm tra trùng email: Mỗi email chỉ chơi được một lần + Không chống spam: Người chơi có thể chơi được nhiều lần

Bước 3:

Tại khu vực Quản lý mã nhận thưởng, bạn có thể lựa chọn các hình thức mà mình mong muốn

Bước 4:

Tại khu vực Khác, bạn có thể cấu hình số lượt chơi mà bạn mong muốn người chơi sẽ nhận được khi tham gia vào game

Bước 5:

Sau khi đã hoàn tất cấu hình chi tiết kịch bản, nhấn nút Tạo Game để lưu thiết lập và bắt đầu cài đặt game

Bước 6:

Để cài đặt game, chọn vào các đường liên kết bên dưới nếu tài khoản của bạn đang là:

  • Bản STARTER chọn vào đây để xem chi tiết cài đặt game trên tài khoản STARTER

  • Bản PRO chọn vào đây để xem chi tiết cài đặt game trên tài khoản PRO

  • Bản PRO-ADVANCED chọn vào đây để xem chi tiết cài đặt game trên tài khoản PRO-ADVANCED

Last updated