Quên mật khẩu

Trường hợp bạn đã đăng ký tài khoản nhưng quên mật khẩu đăng nhập

Bước 1: Truy cập vào trang https://app.woay.vn/

Sau khi truy cập vào trang https://app.woay.vn/, bạn sẽ được chuyển đến giao diện màn hình như bên dưới. Tại đây, bạn click vào "Quên mật khẩu".

Bước 2: Nhập thông tin xác nhận

Bạn cần nhập lại mail mà bạn đã đăng ký trước đó và click vào nút "Xác nhận" như hình.

Sau khi xác nhận thông tin thành công, Woay sẽ gửi cho bạn email để đổi mật khẩu và chuyển đến màn hình thông báo như bên dưới.

Bước 3: Đặt lại Mật khẩu

Woay sẽ gửi một email như hình bên dưới, bạn click vào link để được đưa đến giao diện đặt mật khẩu mới. ***Lưu ý: - Email xác thực chỉ có hiệu lực chỉ trong vòng 2 tiếng. - Nếu quá 2 tiếng, bạn không xác thực tài khoản, bạn sẽ phải đăng ký lại thông tin tài khoản.

Sau khi click vào link, bạn được đưa tới giao diện màn hình như bên trên và tiến hành nhập "Mật khẩu mới" và click nút "Xác nhận" Sau khi đặt lại mật khẩu thành công, bạn đăng nhập tài khoản bằng email và mật khẩu mới.

Last updated