Links
Comment on page

1. Tích hợp Sapo trên kho ứng dụng của Woay

Lưu ý: Bạn cần phải có website Sapo từ trước

Bước 1:

Sau khi đăng nhập tài khoản, chọn mục Kho ứng dụng và chọn Tích hợp ngay

Bước 2:

Nhập tên cửa hàng của bạn và nhấn nút Xác nhận Ví dụ: Website của bạn là tichhop.mysapo.net, bạn sẽ nhập vào ô này là tichhop
Sau khi được chuyển đến giao diện như màn hình bên dưới, bạn tiếp tục nhấn nút Cài đặt

Bước 3:

Chờ đợi trong giây lát để hệ thống tự cài đặt hoàn tất. Sau khi cài đặt thành công, bạn sẽ thấy giao diện như màn hình bên dưới