Xuất/ Nhập mã trúng thưởng Haravan

Để Mã trúng thưởng của người chơi có thể sử dụng được trên website mua hàng Haravan, bạn cần làm thao tác xuất mã chơi từ game và nhập vào website Haravan thông qua phần mềm Bulk Discount

Bước 1: Tìm kiếm và cài đặt Bulk Discount trên tài khoản Haravan

 • Đăng nhập vào tài khoản Haravan, vào Kho ứng dụng và tìm kiếm Bulk Discount

 • Nhấn chọn Bulk Discount và nhấn chọn Đồng ý

 • Sau khi cài đặt thành công, bạn sẽ thấy giao diện như màn hình bên dưới

Bước 2: Xuất Mã trúng thưởng từ minigame

 • Đăng nhập vào App.woay.vn, chọn game bạn cần xuất mã theo định dạng Haravan, chọn khu vực Mã trúng thưởng, chọn Xuất theo định dạng Haravan

Bước 3: Cấu hình các thông số cho Mã trúng thưởng

 • Bạn cần cấu hình giá trị, cách sử dụng từng loại coupon/ mã trúng thưởng ứng với mỗi vật phẩm mà bạn đã setup tại section Kho phần thưởng

[1] Thời hạn sử dụng coupon: là thời lượng hiệu lực coupon/ thời gian áp dụng của coupon [2] Loại coupon: chọn Số tiền nếu bạn muốn coupon giảm theo số tiền trực tiếp trên đơn hàng, chọn % Giảm nếu bạn muốn coupon giảm theo giá trị phần trăm của đơn hàng [3] Giá trị coupon: điền con số giá trị mà coupon bạn muốn giảm [4] Cho phép sử dụng chung: bạn có thể chọn có/không áp dụng đồng thời các coupon [5] Áp dụng cho: bạn có thể chọn áp dụng cho Tất cả đơn hàng hoặc Giá trị đơn hàng tối thiểu là bao nhiêu thì coupon mới có hiệu lực [6] Trị giá đơn hàng từ: điền số tiền đơn hàng tối thiểu, đơn hàng lớn hơn giá trị này thì mới sử dụng được coupon.

Bước 4: Tải file excel về máy tính của bạn

 • Nhấn chọn nút Xác nhận và tải file về máy tính của bạn

Bước 5: Nhập file excel vào app Bulk Discount

 • Bạn cần cài đặt app Bulk Discount ở bước 1

 • Mở app Bulk Discount và nhấn chọn Chọn file

 • Sau khi chọn file excel mà bạn vừa tải về ở bước 4, nhấp chọn Thêm khuyến mãi (Coupon)

Bước 6: Kiểm tra hộp thư mail

Một email thông báo kết quả import mã từ Haravan sẽ gửi về cho bạn. Bạn sẽ nhận được mail như sau:

 • Xử lý dữ liệu thành công: thì công việc nhập mã trúng thưởng coupon của bạn đã hoàn tất

 • Xử lý dữ liệu không thành công: thì tiến hành tải file excel từ mail về để xem nguyên nhân thất bại (trong file excel mỗi dòng sẽ có giải thích nguyên nhân thất bại)

Lưu ý: Bạn có thể tham khảo lại các thông số của coupon khi tải file excel thất bại về từ Haravan

Last updated