Trỏ tên miền từ Nhân Hòa

Truy cập trang quản trị tên miền của Nhân Hòa và nhập thông tin tài khoản: https://zonedns.vn/

1. Trỏ tên miền chính:

Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.com, và bạn muốn tạo một tên miền chính mới là minigametenmiencuaban.com thì bạn thêm bản ghi với thông tin:

Host record: @ Type (Loại): A Value (Giá trị): 103.92.30.179

2. Trỏ tên miền phụ:

Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.com, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là minigame.tenmiencuaban.com thì bạn tạo bản ghi với thông tin:

Host record: minigame Type (Loại): A Value (Giá trị): 103.92.30.179

Last updated