Links
Comment on page

Woay Popup

Nơi chỉnh sửa các nội dung & hình ảnh liên quan đến popup khi tích hợp mini game của Woay vào website dưới dạng popup.
Lưu ý: Chỉ áp dụng cho game Vòng Quay May Mắn và chỉ hiển thị khi chọn Hình thức hiển thị Gắn game trên popup của Website.

Bước 1: Cấu hình Woay Popup

Chọn "Woay Popup" góc trái màn hình để chỉnh sửa các thông tin.

Bước 2: Thông tin tại Woay Popup

Click chọn tab bên dưới để xem hướng dẫn mà bạn muốn
Cấu hình chung
Cấu hình trên desktop
Cấu hình giao diện
Nút bấm
Âm thanh
Bạn có thể điều chỉnh các thông tin sau:
  • Thời gian đếm ngược: Sau bao nhiêu giây truy cập vào trang web thì popup game sẽ xuất hiện.
  • Vị trí hiển thị mã trúng thưởng: Top (trên) hay Bottom (dưới).
  • Hiển thị mã trúng thưởng: Số phút hiển thị kết quả người chơi trên website.
  • Không hiện lại trong: Popup sẽ không hiển thị cho cùng một người dùng trong vòng bao lâu. (Khoảng cách về thời gian giữa 2 lần hiển thị popup cho cùng một người dùng là mấy ngày).
  • Reset cookies: Ấn nút này trước khi nhấn xem thử (nếu cần)
  • Hiển thị khi người dùng chuẩn bị rời trang web: Popup mini game sẽ hiển thị ngay khi người dùng rê chuột dự định tắt website (dù chưa hết thời gian đếm ngược).
Trường
thông tin
Ảnh mẫu
Mô tả/ quy cách
Logo
Click vào mục này để upload Logo của bạn
Màu nền
Click để chọn màu hoặc nhập mã màu cho màu nền của popup
Tiêu đề trúng thưởng
Nhập tiêu đề chúc mừng trúng thưởng
Điều kiện áp dụng
Nhập nội dung ghi chú trúng thưởng cho người chơi
Trường thông tin
Ảnh mẫu
Mô tả/ quy cách
Nút gửi thông tin
Bạn có thể cấu hình nội dung thông tin trên nút bấm
Bạn có thể cấu hình màu chữ và màu nền của nút bấm
Nút bấm 1
Bạn có thể cấu hình nội dung thông tin trên nút bấm
Bạn có thể cấu hình màu chữ và màu nền của nút bấm
Bạn có thể liên kết link cho nút bấm [ví dụ trỏ tới fanpage]
Nút bấm 2
Bạn có thể cấu hình nội dung thông tin trên nút bấm
Bạn có thể cấu hình màu chữ và màu nền của nút bấm
Bạn có thể liên kết link cho nút bấm [ví dụ trỏ tới inbox mua hàng]
Cho phép bạn setup âm thanh cho minigame.
Lựa chọn những âm thanh sẵn có, thêm âm thanh của bạn hoặc tắt âm thanh

Bước 3: Lưu lại

Sau khi đã thiết lập Woay Popup xong, nhấn nút "Lưu lại" để hoàn tất lưu lại các thiết lập