Woay Popup

Nơi chỉnh sửa các nội dung & hình ảnh liên quan đến popup khi tích hợp mini game của Woay vào website dưới dạng popup.

Lưu ý: Chỉ áp dụng cho game Vòng Quay May Mắn và chỉ hiển thị khi chọn Hình thức hiển thị Gắn game trên popup của Website.

Bước 1: Cấu hình Woay Popup

Chọn "Woay Popup" góc trái màn hình để chỉnh sửa các thông tin.

Bước 2: Thông tin tại Woay Popup

Click chọn tab bên dưới để xem hướng dẫn mà bạn muốn

Bạn có thể điều chỉnh các thông tin sau:

  • Thời gian đếm ngược: Sau bao nhiêu giây truy cập vào trang web thì popup game sẽ xuất hiện.

  • Vị trí hiển thị mã trúng thưởng: Top (trên) hay Bottom (dưới).

  • Hiển thị mã trúng thưởng: Số phút hiển thị kết quả người chơi trên website.

  • Không hiện lại trong: Popup sẽ không hiển thị cho cùng một người dùng trong vòng bao lâu. (Khoảng cách về thời gian giữa 2 lần hiển thị popup cho cùng một người dùng là mấy ngày).

  • Reset cookies: Ấn nút này trước khi nhấn xem thử (nếu cần)

Bước 3: Lưu lại

Sau khi đã thiết lập Woay Popup xong, nhấn nút "Lưu lại" để hoàn tất lưu lại các thiết lập

Last updated