Cài đặt SMS trúng thưởng

Lưu ý:

- Bạn cần cài đặt Tên rút gọn của phần thưởng (tại mục Kho phần thưởng) trước khi sử dụng tính năng này. - Đối với game hình thức xác thực ZNS OTP, tin nhắn trúng thưởng vẫn sẽ gửi qua SMS. - Section này chỉ bật/tắtxem trước SMS trúng thưởng (không thay đổi được nội dung)

Tại mục "Cài đặt SMS trúng thưởng", bạn có thể: [1] Click vào phần thưởng bạn cần điều chỉnh. [2] Click để Bật/Tắt tính năng Gửi SMS thông báo cho phần thưởng. [3] Người chơi sẽ nhận được SMS thông báo theo mẫu xem trước. Mã trúng thưởng sẽ thay đổi đúng với mã người chơi nhận được trên popup trúng thưởng. [4] Sau khi hoàn tất, Click "Cập Nhật" để lưu thiết lập.

Last updated