1. Tích hợp Haravan trên kho ứng dụng của Woay

Bạn cần phải có website Haravan từ trước

Bước 1:

Sau khi đăng nhập tài khoản, chọn mục Kho ứng dụng và chọn Tích hợp ngay

Bước 2:

Chọn Đồng ý để tích hợp ngay

Bước 3:

Chờ đợi trong giây lát để hệ thống tự cài đặt hoàn tất. Sau khi cài đặt thành công, bạn sẽ thấy giao diện như màn hình bên dưới

Last updated