Tạo mới game

Lợi ích: Chọn và tạo mới minigame theo cách riêng của bạn.

Bước 1: Đăng nhập hệ thống

Truy cập https://app.woay.vn và đăng nhập tài khoản của bạn.

Bước 2: Chọn minigame

Sau khi đăng nhập, bạn sẽ đưa tới giao diện màn hình Danh Sách Game.

  • Nhấn vào "Chơi Thử" để chơi thử minigame

  • Nhấn vào "Chọn Game" để tạo một minigame mới.

Last updated