Game Quiz

1. Giới thiệu chung

  • Thuộc tính: Game kỹ năng.

  • Cách chơi: Lần lượt trả lời các câu hỏi trong thời gian quy định để tích lũy đủ điểm và nhận phần thưởng xuất hiện ngẫu nhiên.

  • Gói sử dụng: PRO-ADVANCED.

2. Hướng dẫn thiết kế

Bước 1: Chọn mục Thiết kế

Tại giao diện chính, chọn mục Thiết kế.

Bước 2: Chỉnh sửa thể lệ game

Tại thẻ "Thể lệ", bạn có thể chỉnh sửa thể lệ của game.

[1] - Thời gian từng câu hỏi: Thời gian tối đa để người chơi trả lời một câu hỏi. - Số điểm cho từng câu trả lời đúng: Số điểm người chơi sẽ đạt được khi trả lời đúng một câu hỏi. - Số lượng câu hỏi trong mỗi lượt trả lời: Số lượng câu hỏi trong một lượt chơi. (Lưu ý: Số lượng câu hỏi trả lời trong 1 lượt chơi sẽ ít hơn tổng số lượng câu hỏi) - Số điểm đạt được để trúng quà: Số điểm người chơi cần đạt để được nhận thưởng. - Hiện đáp án đúng nếu người chơi trả lời sai: Bật/Tắt chức năng hiển thị câu trả lời đúng khi người chơi trả lời sai. - (Giao diện) Câu trả lời: Click ô "Chơi ngay" để chọn giao diện màu có sẵn hoặc click ô màu kế bên để nhập mã màu bạn mong muốn. - Màu nền/màu chữ đồng hồ: Click ô "10" để chọn giao diện màu có sẵn hoặc click ô màu kế bên để nhập mã màu bạn mong muốn.

[2] Bạn có thể xem thử (Giao diện) Câu trả lờiMàu nền/màu chữ đồng hồ tại đây sau khi chỉnh sửa tại [1].

[3] - Bạn cũng có thể làm chúng hiển thị lại sau khi đã bị xóa/thay đổi bằng cách click "Reset". - Sau khi đã thiết lập hoàn thiện các thiết kế, click "Lưu lại" để hoàn tất.

Bước 3: Upload câu hỏi cho game

Tại thẻ "Câu hỏi", bạn có thể chỉnh sửa/thêm câu hỏi cho game.

[1] Click icon 📝 để chỉnh sửa câu hỏi và câu trả lời. [2] Click icon 🗑 để xóa câu hỏi.

Khi bạn click icon 📝 để chỉnh sửa câu hỏi và câu trả lời, bạn sẽ được đưa đến giao diện như ảnh bên dưới

[3] Nhập nội dung câu hỏi vào khung. [4] Click chữ cái tương ứng để chọn câu trả lời đúng. [5] Nhập nội dung các câu trả lời vào khung tương ứng. [6] Click icon 🗑 để xóa câu trả lời. [7] Để thêm câu trả lời mới, click "Thêm câu trả lời". (Lưu ý: Bạn chỉ có thể tạo câu hỏi với tối đa 4 câu trả lời) [8] - Để hủy thao tác, bạn click "Bỏ qua". - Sau khi đã thiết lập hoàn thiện câu hỏi, click "Xác nhận" để hoàn tất.

- Sau khi chỉnh sửa/thêm câu hỏi cho game, click "Lưu lại" để hoàn tất. - Hoặc bạn có thể click "Reset" để toàn tác.

3. Các bước tiếp theo để hoàn thiện game

Tham khảo thêm các tính năng khác để hoàn tất thiết lập game

4. Câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp về chủ đề "Thiết kế" xem tại đây.

Last updated