Game Gắp quà

Lợi ích: Tùy biến hình ảnh minigame theo quy cách dành riêng cho mini game đang sử dụng.

Bước 1: Chọn Thiết kế

Chọn "Thiết kế" ở góc trái màn hình.

Bước 2: Chỉnh sửa các thành phần trên game

[1] Click "Chọn ảnh" để thay đổi hình ảnh của máy gắp quà [2] Click "Chọn ảnh" để thay đổi hình ảnh của nền trong máy gắp quà [3] Click "Chọn ảnh" để thay đổi hình ảnh của băng truyền trong máy gắp quà [4] [5] Click "Chọn ảnh" để thay đổi hình ảnh nút bấm trước và sau khi bấm.

Bước 3: Chỉnh sửa hình ảnh phần thưởng trên băng truyền

  • Click chọn một hình ảnh vật phẩm

  • Click "Chọn ảnh" để thay đổi hình ảnh của phần thưởng

Bước 4: Lưu lại

Sau khi đã thiết lập hoàn thiện các yếu tố của game, click "Lưu lại" để hoàn tất

Last updated