Câu hỏi thường gặp

Hệ thống có tính năng ra phần thưởng theo thời gian nhất định hay không?

Hiện tại hệ thống chưa có tính năng tự động chỉnh sửa tỷ lệ theo thời gian nhất định. Tuy nhiên, trong quá trình chạy chương trình nếu bạn muốn phần thưởng nhất định trúng vào các ngày nhất định bạn có thể điều chỉnh theo thời gian nhất định bằng cách chỉnh sửa tỷ lệ thủ công theo ngày.

Question next

Last updated