Cài Đặt Phần Thưởng

Lợi ích: Quản lý kho vận phẩm - Cài đặt số lượng trúng, tỷ lệ trúng, ...

Bước 1: Tại trang giao diện chính, chọn mục Kho phần thưởng.

Bước 2: Thiết lập phần thưởng

  • Chọn “THÊM PHẦN THƯỞNG” để tạo phần thưởng chưa có trong Kho phần thưởng.

  • Chọn icon 📝để chỉnh sửa SKU, Tên phần thưởng, Số lượng phần thưởng.

  • Chọn icon 🗑 để xóa phần thưởng khỏi Kho phần thưởng.

Lưu ý: Đối với game Vòng quay may mắn, phần thưởng BADLUCK (Chúc bạn may mắn lần sau) không thể xóa và không thể đổi SKU.

Bước 3: Thiết lập tỷ lệ trúng thưởng

Chọn “THIẾT LẬP TỶ LỆ PHẦN THƯỞNG”, sau đó nhập tỷ lệ trúng thưởng mong muốn vào ô tỷ lệ như hình dưới đây và bấm Xác nhận.

  • Thanh màu xanh và vị trí con trỏ tương ứng với tỷ lệ trúng thưởng được thiết lập.

  • Các nút dấu cộng (+), trừ (-) để tăng giảm tỷ lệ trúng thưởng.

  • Nút 0% để điều chỉnh tỷ lệ trúng phần thưởng về 0%.

  • Nút hình rẻ quạt để điều chỉnh tỷ lệ trúng thưởng của phần quà còn lại sao cho tổng tỷ trúng thưởng của tất cả các phần quà bằng 100%.

    • Ví dụ: Bạn có tất cả 3 phần quà khác nhau là A, B, C và đã điều chỉnh tỷ lệ trúng thưởng của A là 40%, của B là 50%. Khi đó, sử dụng nút này để điều chỉnh tỷ lệ trúng thưởng cho C thì tỷ lệ trúng thưởng của C sẽ là 10% (vì lúc này A+B+C=100%).

Mô tả các trường thông tin:

Là tên phần thưởng mà bạn muốn hiển thị khi khách hàng trúng giải.

Gợi ý: Bạn nên nhập tên phần thưởng sao cho khách hàng dễ hình dung đến phần thưởng trúng được nhất. Vd: Voucher 100k khi mua đơn từ 300k

Đối với trường hợp phần thưởng là: Chúc may mắn lần sau. Bạn bật nút Chúc bạn may mắn lần sau

Last updated