Landing Page/Woay Page

Nơi chỉnh sửa các nội dung & hình ảnh trên trang Landing Page. Tích hợp các mã theo dõi.

1. Chọn mục Woay Page

Tại giao diện chính, chọn mục "Woay Page"

2. Chỉnh sửa các thông tin tại Woay Page

Tải lên các thiết kế của bạn cho các thành phần của game theo kích thước quy định.

  • Favicon: Ảnh thể hiện trên thanh Tab của Trình duyệt.

  • Logo: Logo của bạn, thể hiện trên Landing page.

  • Hình nền trang: Hình nền game của bạn hiển thị trên desktop.

  • Hình nền trang trên mobile: Hình nền game của bạn hiển thị trên điện thoại.

  • Banner trên: Thường dùng để hiển thị nội dung chương trình.

  • Banner dưới: Thường dùng để quảng cáo chương trình.

  • Hình nền popup: Hình nền của popup hiện ra.

3. Hoàn tất thiết lập

Sau khi đã thiết lập hoàn thiện các thông tin, click "Lưu lại" để hoàn tất.

4. Câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp về chủ đề "Landing Page/Woay Page" xem tại đây.

Last updated