Links
Comment on page

Landing Page/Woay Page

Nơi chỉnh sửa các nội dung & hình ảnh trên trang Landing Page. Tích hợp các mã theo dõi.

1. Chọn mục Woay Page

Tại giao diện chính, chọn mục "Woay Page"

2. Chỉnh sửa các thông tin tại Woay Page

Hình ảnh
Nút bấm
Nội dung
Âm thanh
SEO
Tải lên các thiết kế của bạn cho các thành phần của game theo kích thước quy định.
  • Favicon: Ảnh thể hiện trên thanh Tab của Trình duyệt.
  • Logo: Logo của bạn, thể hiện trên Landing page.
  • Hình nền trang: Hình nền game của bạn hiển thị trên desktop.
  • Hình nền trang trên mobile: Hình nền game của bạn hiển thị trên điện thoại.
  • Banner trên: Thường dùng để hiển thị nội dung chương trình.
  • Banner dưới: Thường dùng để quảng cáo chương trình.
  • Hình nền popup: Hình nền của popup hiện ra.
Chơi ngay
Điều chỉnh nội dung, màu sắc của chữ và nút bấm.
Kiểm tra phần thưởng
Điều chỉnh nội dung, màu sắc của chữ và nút bấm.
Inbox
Điều chỉnh nội dung, màu sắc của chữ và nút bấm.
Liên kết link cho nút bấm.
Mua hàng
Điều chỉnh nội dung, màu sắc của chữ và nút bấm.
Liên kết link cho nút bấm.
Nút bật/ tắt seeding người chơi
Dùng để bật tắt chức năng hiện popup người chơi trúng thưởng
(Đây chỉ là dữ liệu ảo để tăng tính hấp dẫn trò chơi)
Hướng dẫn tham gia
Điền thông tin nội dung thể lệ chương trình
Điều kiện áp dụng
Điền thông tin điều kiện áp dụng hoặc hướng dẫn mua hàng
Tiêu đề Popup nhập thông tin
Hiệu chỉnh nội dung tiêu để phiếu thông tin người chơi điền
Lưu ý Popup nhập thông tin
Hiệu chỉnh nội dung lưu ý phiếu thông tin người chơi điền
Tiêu đề Popup trúng thưởng
Hiệu chỉnh nội dung chúc mừng trúng thưởng trên popup
Lưu ý Popup trúng thưởng
Hiệu chỉnh nội dung hướng dẫn hoặc thời hạn sử dụng mã,... trên popup
Cho phép bạn setup âm thanh cho minigame.
Bạn có thể lựa chọn những âm thanh sẵn có, tải lên âm thanh của bạn hoặc tắt âm thanh.
Tiêu đề trang
Là tiêu đề thể hiện trên thanh tiêu đề khi share Facebook.
Độ dài đề nghị: 60 ký tự.
Mô tả trang
Nằm bên dưới ô mã trúng thưởng thể hiện mã trúng thưởng có thời hạn và cách dùng bao lâu.
Độ dài đề nghị: 90 ký tự.
Hình đại diện
Thể hiện ảnh khi share và đăng bài trên Facebook.
Kích thước đề nghị: 470x264

3. Hoàn tất thiết lập

Sau khi đã thiết lập hoàn thiện các thông tin, click "Lưu lại" để hoàn tất.

4. Câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp về chủ đề "Landing Page/Woay Page" xem tại đây.