Đăng nhập và nâng cấp

Đăng nhập vào tài khoản sẵn có

Bước 1: Truy cập vào trang https://app.woay.vn/

Sau khi truy cập vào trang https://app.woay.vn/ bạn sẽ được chuyển đến giao diện như hình bên dưới. Tại đây, bạn điền thông tin và click vào nút "Đăng nhập"

Bước 2: Nâng cấp

Sau khi đăng nhập thành công bạn được chuyển tới giao diện Thư viện game

Tại đây, bạn có thể chơi thử game bằng cách click chọn "Chơi thử" hoặc click "Chọn" vào một game Premium bất kì để nâng cấp tài khoản

Last updated