2.2 Tạo game kịch bản Sau khi mua hàng trên website Haravan

Bước 1:

Tại khu vực Hình thức hiển thị, chọn mục Sau khi mua hàng trên website Haravan

Bước 2:

Tại mục Cấu hình chơi game bằng Đơn hàng Haravan, chọn các thông số như kịch bản bạn mong muốn

  • Thời gian mua hàng:

    + Mọi thời gian: Người chơi mua hàng trong thời gian game đang chạy chính thức thì đều sẽ được tham gia chơi game + Có giới hạn: Người chơi chỉ được chơi game khi mua hàng trong khung thời gian được bạn setup sẵn.

  • Giá trị đơn hàng tối thiểu: + Nếu bạn muốn người chơi phải mua đơn hàng tối thiểu bao nhiêu mới được chơi game thì sẽ điền vào đây con số giá trị đơn hàng tối thiểu + Nếu bạn không ràng buộc giá trị đơn hàng tối thiểu thì để con số là 0.

  • Trạng thái thanh toán: + Chọn Mọi đơn hàng: nếu bạn muốn người chơi khi đặt hàng thành công là sẽ được chơi game. + Chọn Đơn hàng đã thanh toán đủ: nếu bạn muốn người chơi phải thanh toán đơn hàng thành công thì mới được chơi game (thanh toán COD sẽ không được chơi game).

  • Cách tính lượt chơi: + Chọn Không tích lũy khi bạn muốn mọi đơn hàng vượt quá Giá trị tối thiểu đều có số lượt chơi bằng nhau. + Chọn Tích lũy khi bạn muốn cộng dồn lượt của người chơi khi họ có đơn hàng gấp 2,3,4.... giá trị đơn hàng tối thiểu.

Bước 3:

Tại khu vực Quản lý mã nhận thưởng, bạn có thể lựa chọn các hình thức mà mình mong muốn

Bước 4:

Tại khu vực Khác, bạn có thể cấu hình số lượt chơi mà bạn mong muốn người chơi sẽ nhận được khi tham gia vào game

Bước 5:

Sau khi đã hoàn tất cấu hình chi tiết kịch bản, nhấn nút Tạo Game để lưu thiết lập và bắt đầu cài đặt game

Bước 6:

Để cài đặt game, chọn vào các đường liên kết bên dưới nếu tài khoản của bạn đang là:

  • Bản STARTER chọn vào đây để xem chi tiết cài đặt game trên tài khoản STARTER

  • Bản PRO chọn vào đây để xem chi tiết cài đặt game trên tài khoản PRO

  • Bản PRO-ADVANCED chọn vào đây để xem chi tiết cài đặt game trên tài khoản PRO-ADVANCED

Last updated