Phân quyền Quản trị - Xóa phân quyền

Xóa link phân quyền.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Click chọn như thứ tự hình bên dưới:

Ngoài ra, Nhấn "Hủy" để hủy thao tác.

Last updated