Phân Quyền Vòng Quay

Lợi ích: Thiết lập nhiều phân quyền cho từng game (quản trị viên, thiết kế, chăm sóc khách hàng). Hạn chế gian lận từ cấp dưới. Hạn chế lỗi vận hành.

Bước 1: Tại trang quản trị chọn "Chỉnh Sửa" game của bạn

Bước 2: "Chọn Chia sẻ" góc phải trên.

Bước 3: Chọn "Tạo mới" để lựa chọn quyền quản trị.

Bấm nút Tạo mới để xổ ra danh sách các phân quyền

Bước 4: "Chọn phân quyền" muốn tạo

Click chọn phân quyền mà bạn muốn tạo

Mô tả các phân quyền:

Tên phân quyền

Tính năng & Mục đích sử dụng

Thiết kế viên

Thay đổi thiết kế game

 • Chỉnh sửa mẫu thiết kế

 • Chỉnh sửa hình ảnh game

Chăm sóc khách hàng

Nhóm tính năng phục vụ cho việc Chăm sóc khách hàng

 • Kiểm tra thông tin khách trúng gì

 • Kiểm tra khách đã nhận quà chưa

 • Tìm kiếm nhanh thông tin trúng thưởng

Mỗi chi nhánh có thể tạo mỗi phân quyền để dễ quản lý & đối soát sau kết thúc. Chi tiết

Quản trị viên

Bao gồm quyền Thiết kế viên + Chăm sóc khách hàng.

Và hơn thế nữa:

 • Cấu hình landing page

 • Cấu hình kịch bản chơi

 • Cấu hình email gửi trúng thưởng

 • Quản lý mã trúng thưởng, mã dự thưởng

 • Quản lý thông tin hoạt động từng cửa hàng. Chi tiết

 • v.v...

Bước 5: "Copy link phân quyền" và "Gửi cho nhân viên" muốn phân quyền

Cách hoạt động của người được phân quyền

Bước 1: "Nhấp vào link" được gửi từ Quản trị viên

Bước 2: "Sử dụng các tính năng" theo mô tả phân quyền bên trên

Lưu ý: Vì lý do an toàn & bảo mật dữ liệu, vui lòng không tải lại (reload / refresh / F5) trong quá trình sử dụng Link phân quyền. Giả sử bạn đã tải lại trang thì vui lòng quay lại Bước 1: Nhấp vào link được gửi từ Quản trị viên