Tạo game nhanh

Lợi ích: Với 03 nốt nhạc bạn sở hữu một minigame chỉn chu & đủ đầy nhất

Có 2 cách để các bạn tạo:

  • Cách 1: Nhân bản game sẵn có

  • Cách 2: Sử dụng tính năng Bạn không chọn game, game chọn bạn

Cách 1: Nhân bản
Cách 2: Bạn không chọn game, game chọn bạn
Cách 1: Nhân bản

Bước 1: Tại trang quản trị của WOAY, chọn 1 game mà bạn thấy phù hợp.

Bước 2: Nhấn vào icon tạo bản sao game.

Bước 3: Sửa tên game & lưu lại

Cách 2: Bạn không chọn game, game chọn bạn

Tính năng này giúp bạn tạo game nhanh, tuy nhiên bạn vẫn sẽ cần hiệu chỉnh vài thứ theo nhu cầu riêng. Một vài gợi ý chỉnh sửa tối thiểu từ WOAY: