Mở Hộp Quà
Lợi ích: Tùy biến hình ảnh mini game theo quy cách dành riêng cho mini game đang sử dụng.

Bước 1: Chọn Thiết kế

Chọn "Thiết kế" ở góc trái màn hình.

Bước 2: Chỉnh sửa thiết kế phần thưởng

[1] Chọn "Thay đổi": để thay đổi số cột, số dòng.
[2] Click "Chọn ảnh" để tải lên hình ảnh hộp quà mà bạn muốn.
Sau đó tiến hành thay đổi thiết kế theo 2 cách điều chỉnh như sau:
  • Cách 1: Thiết kế trực tiếp trên hệ thống
  • Cách 2: Bạn có sẵn hình ảnh (đã thiết kế riêng hoặc tìm kiếm trên mạng) và muốn Upload sử dụng.
Cách 1: Thiết kế trực tiếp trên hệ thống
Cách 2: Thiết kế riêng của bạn
Chọn thiết kế trực tiếp trên hệ thống như sau:
[1] Chọn phần quà muốn thay đổi tên quà.
[2] Nhấn "Sử dụng chữ" rồi thay đổi nội dung tên quà phía dưới
[3] Thay đổi màu nền, màu chữ hoặc điền màu nền hoặc màu chữ muốn thay đổi.
1] Chọn phần quà muốn thay đổi bằng hình ảnh.
[2] Nhấn "Sử dụng ảnh" rồi tải ảnh tên, ảnh sẽ hiện ở ô góc phải màn hình.
Có thể xoay và điều chỉnh kích thước phù hợp.
[3] Thay đổi màu nền hoặc nhập mã màu nền muốn thay đổi.

Bước 3: Lưu lại

Sau khi thay đổi thiết kế xong thì nhấn "Lưu lại" phía dưới màn hình góc phải.